תשאלולים- קלפי טיפול ואבחון לילדים

150

קטגוריה

תיאור

תשאלולים – קלפי טיפול ואבחון לילדים

ע"י שיטת משחק ניתן לדובב את הילדים ולהביא אותם להביע את עצמם ,לספר על עולמם ויכולת

להגיע לדברים עמוקים שאין להם בדרך כלל רצון או יכולת להביע אותם.

ניתן להצטרף לסדנא להעמקת הידע.